В богатото разклонение на научното знание наблюдаваме хуманитарна и естественонаучна сфери на познание. Дихотомично разделени от парадигмалните процеси на познанието тези сфери абсолютно по един и същи начин концептуално са надстроени от философското научно знание и представляват единна интегрална цялост с многообразни конкретни практически изходи, моделиращи не само битието, но и съзнанието на членовете на обществото в зависимост от това в кой именно от секторите на живота се осъществява битността им.В описания контекст формиращата се ШКОЛА на нашето общество по документология, книгознание, издателско дело, библиотечно дело, библиотекознанание, библиография, библиографознание, архивознание, информатика, информационни технологии, компютърни науки и т.н., в която рефлектира информационния потенциал на научната философска картина на съвременния свят, е забележителен културен феномен. Корените на този феномен са принципно практически проследими във времето. Това се наблюдава още в делото на личностите на Св. Св. Кирил и Методий като мярка и ценност на насоченост към идеята за грамотност и морална отдаденост на духовно-етичната кауза на причасност към информационно-културния код на цивилизацията. Създавайки азбука, нашите първоучители правят самия български език и написаните на него текстове световни (симбиоза на научни – богословски – културни) трасета на интелектуална приемственост и хуманитаризация на света.


Тази интернет страница е реализирана по проект "Създаване и позициониране на интернет портал на Студентското научно общество към УНИБИТ като част от общия сайт на университета, разкриващ нивото на научноизследователското творчество и учебно-педагогическия процес".

ЗА КОНТАКТИ

АДРЕС

София 1784,
бул. "Цариградско шосе" 119

E-MAIL

sno@unibit.bg
unibit@unibit.bg