Дванадесета конференция

 

            „Любовта побеждава всичко” – „Omnia vincit amor                                                       Вергилий

„Като обучаваме, ние самите се учим” – „Docendo discimus

                             Овидий

 

XІІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ

„ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ПЪТЯТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО”

20.05.2016 г., 10:00 ч., Спортна зала (ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УниБИТ)



 

ХII СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ

„ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ПЪТЯТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО” (20.05.2016 г., 10:00 ч., Спортна зала) – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УНИВЕРСИТЕТА



 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УНИБИТ



 

АНОНС КЪМ XII СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ



 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ



ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ



ПЛАНИРОВКА



ПРОГРАМА



TABULA GRATULATORUM



ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД