ВЕЛЕВ, ВЕНЦИСЛАВ

Историк, културолог, етнолог. 

Доц. д-р по история 

Специалист по стратегическите проблеми на регионалната културна политика, нематериално културно наследство, взаимоотношения между държава-области-общини, България и ЮНЕСКО, финансова децентрализация, интеграция на етническите общности, училища по изкуствата и по културата, библиотеки, читалища - с управленски, организационен и практически опит в тези сфери. Публикувал е редица разработки в тази оласт, както и осъществени анализи и проучвания.

Председател на Българския национален комитет по програмата на ЮНЕСКО "Паметта на света"

Доцент в Университета по библиотекознание и информационни технологии, по дисциплини свързани с нематериалното културно наследство, културния туризъм и държавната политика в тази област, регионалните културни дейности, взаимоотношенията на България с ЮНЕСКО, европейски културни практики, модели и комуникация, история на България в ново и най-ново време.


Кратко представянеАлманах на УниБИТ - 2020


ERUDITICA