Първа конференция

 

„Любовта побеждава всичко” – „Omnia vincit amor                                                       Вергилий

„Като обучаваме, ние самите се учим” – „Docendo discimus

Овидий

 

І:„Професионална реализация – XXI век”– „Vocational realization – XXI century” (девиз:  Unavoce” – „С един глас”) (17.10.2005 г.) (9 доклада: NN 1-9);