Десета конференция

 

            „Любовта побеждава всичко” – „Omnia vincit amor                                                       Вергилий

„Като обучаваме, ние самите се учим” – „Docendo discimus

                             Овидий

 

Х ЮБИЛЕЙНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА

„ИНФОРМАЦИЯ - ТВОРЧЕСТВО - СИНТЕЗ”

„INFORMATION – REATION – SYNTHESIS”

16 май 2014 г. (ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УниБИТ) 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 16.05.2014 г. 

АНОНС КЪМ X ЮБИЛЕЙНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕПЛАНИРОВКАПРОГРАМАTABULA GRATULATORUMПЛЕНАРЕН ДОКЛАД