Единадесета конференция

 

            „Любовта побеждава всичко” – „Omnia vincit amor                                                       Вергилий

„Като обучаваме, ние самите се учим” – „Docendo discimus

                             Овидий

 

ХI СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА

„МАГИСТРАЛИ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА – ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ, ПАМЕТ” – „HIGHWAYS OF THE CIVILIZATION – INFORMATION, KNOWLEDGE, MEMORY”

22 май 2015 г. (ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УниБИТ) 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 22.05.2015 г. 

АНОНС КЪМ XI ЮБИЛЕЙНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕПЛАНИРОВКАПРОГРАМАTABULA GRATULATORUMПЛЕНАРЕН ДОКЛАД