Дванадесета конференция

 

            „Любовта побеждава всичко” – „Omnia vincit amor                                                       Вергилий

„Като обучаваме, ние самите се учим” – „Docendo discimus

                             Овидий

 

XІІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ

„ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ПЪТЯТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО”

20.05.2016 г., 10:00 ч., Спортна зала (ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УниБИТ) 

ХII СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ

„ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ПЪТЯТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО” (20.05.2016 г., 10:00 ч., Спортна зала) – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УНИВЕРСИТЕТА 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УНИБИТ 

АНОНС КЪМ XII СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕПЛАНИРОВКАПРОГРАМАTABULA GRATULATORUMПЛЕНАРЕН ДОКЛАД