Тринадесета конференция

 

            „Нищо, което си струва да бъде научено, не може да бъде преподадено.” – „Nothing that is worth knowing can be taught.                                                        Оскар Уайлд

„Но трябва да се упражняваш, за да можеш да разпознаеш истинската чайка, да виждаш доброто у всяка от тях и да им помогнеш сами да го съзрат. Това разбирам под думата обич. И е истинско наслаждение, когато го постигнеш.” – „Docendo You have to practice and see the real gull, the good in every one of them, and to help them see it in themselves. That's what I mean by love. It's fun, when you get the knack of it.

                             Ричард Бах

 

XІІI СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ

„Информацията като цивилизационен избор – път към всеобщото знание” –

„Information as a civilization choice – a path to the universal knowledge”

(девиз: „Толкова можем, колкото знаем” – „Tantum possumus, quantum scimus”)

19.05.2017 г., 10:00 ч., Спортна зала – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УНИБИТ 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УНИБИТ 

АНОНС КЪМ XIII СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕПЛАНИРОВКАПРОГРАМАTABULA GRATULATORUMПЛЕНАРЕН ДОКЛАД