Четиринадесета конференция

 

            „„Любовта побеждава всичко” - Вергилий ” – „Omnia vincit amor” - Vergilius                                                       

 

XIV СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ

„Информация – институции – комуникации” –

„Information – institutions – communications”) –

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УНИБИТ

(девиз: „От устата на малките – истината” – „Еx ore parvulorum veritas”)

17.05.2018 г., 10:00 ч., Салон на университета 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УНИБИТ 

АНОНС КЪМ XIV СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ

 

- Регламент за участие

- Заявка за участие

- Планировка

- Програма

- Tabula Gratulatorum

- Пленарен докладМАЙСТОРСКИ КЛАС ПО БИОБИБЛИОГРАФИЯ

- Интродукция

- Тезиси

- Комюнике