Петнадесета конференция

 

            „„Любовта побеждава всичко” - Вергилий ” – „Omnia vincit amor” - Vergilius                                                       

 

XV ЮБИЛЕЙНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„Информация – институции – образование – изследвания"

„Information – institutions – education – researches” –

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УНИБИТ

(девиз: „Всеобщност на науките = университет” – „Universitas litterarum”)

17.05.2019 г., 10:00 ч., Салон на университета 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УНИБИТ 

АНОНС КЪМ XV ЮБИЛЕЙНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ

 

- Регламент за участие

- Заявка за участие

- Планировка

- Програма

- Tabula Gratulatorum

- Пленарен докладМАЙСТОРСКИ КЛАС ПО СВЕТОВНА УНИВЕРСАЛНА БИБЛИОГРАФИЯ

- Интродукция

- Тезиси

- Комюнике 

ВЪТРЕШНОУНИВЕРСИТЕТСКО ОБУЧЕНИЕ

ПО АВТОБИОБИБЛИОГРАФИЯ

 

- Информация

- Презентация на форума

- Каталожен библиографски запис от Конгресната библиотека (Вашингтон, САЩ)

- Aвтобиобиблиография

- Кадри от събитието