Седемнадесета конференция

 

            „„Любовта побеждава всичко” - Вергилий ” – „Omnia vincit amor” - Vergilius                                                       

 

ХVІІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНФОРМАЦИЯ – ИНТЕРАКЦИИ – ПРОСВЕТЛЕНИЕ” – „INFORMATION – INTERACTIONS – ILLUMINATION”

"Човекът е мярка за всички неща” – Протагор

„Homo mensura omnium rerum”

(девиз: „Всеобщност на науките = университет” – „Universitas litterarum”)

21 май 2021 г., 10:00 ч. – ДИСТАНЦИОННО

Линк за присъединяване: https://meet.google.com/qjr-tbzk-fdc 

- Анонс

- Регламент за участие

- Заявка за участие

- Метод на информационната решетка „Кълбото на Ариадна (Информационна роза)”

- Конкурс „АНТОЛОГИКА” - информационни картини на произведения на българската изящна словестност

- Конкурс "ПРОСВЕТЛЕНИЕ" - точно, кратко и изчерпателно определение

- ПРОСВЕТЛЕНИЕ - ключово понятие на форума

- Е-библиотеки -
РАКОВСКИ; ЗЛАТАРИКА; ХОФМАНИАНА; ДЕКАМЕРОНИКА; ПУШКИНИАНА; ЧЕХОВИАНА

- Планировка

- Програма

- Пленарен доклад

- Стратификация

- Академична интеракция

- Tabula gratulatorum

- Том 16 на Трудове на СНО при УНИБИТ

- Екип, студенти и докторанти – Ректорска грамота

- Майсторски клас - галапремиера на изданията на СНО

- Комюнике

- Информация

- Визуализиран архив на Студентското научно общество (2005-2021) - 21.05.2021

- Описание на кадрите от Визуализирания архив

- Видео