Трета конференция

 

            „Любовта побеждава всичко” – „Omnia vincit amor                                                       Вергилий

„Като обучаваме, ние самите се учим” – „Docendo discimus

                             Овидий

 

ІІІ: „От информация към знание– „From information to knowledge”(девиз:  Epluribusunum” – „От многото единото”) (18.05.2007 г.) (139 доклада: NN 67-205);