Осма конференция

 

            „Любовта побеждава всичко” – „Omnia vincit amor                                                       Вергилий

„Като обучаваме, ние самите се учим” – „Docendo discimus

                             Овидий

 

VІІІ: „Информация – комуникация – познание” – „Informationcommunicationknowledge” (девиз:  „Мъдростта е окото на живота”  –  „Oculusvitaesapientia) (18.05.2012 г.) (94 доклада: NN 615-708); 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 

АНОНС КЪМ VIII КОНФЕРЕНЦИЯ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ 

ПРОГРАМА НА VIII-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТРАТИФИКАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО (СНО) ПРИ УНИБИТ ПО І-VІІІ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ 

СВЕТАТА СТЪЛБА НА ДУХА НА БЪЛГАРИЯ - ЗА VIII-ТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ