Девета конференция

 

            „Любовта побеждава всичко” – „Omnia vincit amor                                                       Вергилий

„Като обучаваме, ние самите се учим” – „Docendo discimus

                             Овидий

 

ІХ СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА

„ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА: НАУКА – ИЗКУСТВО – РЕЛИГИЯ”

„INFORMATION CULTURE: SCIENCE – ART – RELIGION”

(девиз: „Знанието е сила” – „Scientia est potentia”) 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 17.05.2013 г. 

АНОНС КЪМ IX КОНФЕРЕНЦИЯ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ 

ПРОГРАМАТА 

ПЛАНИРОВКАТА 

TABULA GRATULATORUM – Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на членовете на Студентското научно общество на университета 

СТРАТИФИКАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО (СНО) ПРИ УНИБИТ ПО І-IX СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ