ЗА ТОМ VІ

НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

На 21 май 2010 г. в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии се състоя VІ Студентска научна конференция и изложба на университета на тема „Информация: универсалност и свобода – избор, достъп, прозрачност” – „Information: Universality and freedom – choice, access, transparency” (девиз: „Vitam impendere vero” – „Да посветим живота си на истината”).

Форумът бе посветен на националния празник на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май и на 60-годишния юбилей на Държавния библиотекарски институт (ДБИ) – днес: Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ).

За първи път на изложбата на форума на VІ Студентска научна конференция на университета бяха представени и образци от художественото творчество на младите изследователи – първите им опити в областта на литературата (3 творби: NN 534-536).

 


ISSN 1314-2526

online ISSN 1314-6793

ISBN 978-954-8887-92-2

online ISBN 978-954-2946-26-7Вместо предговор


За том VI


Стратификация на изследванията на СНО при УНИБИТ - I-VI научни конференции (2005-2010 г.)


Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък „TABULA GRATULATORUM” (І-VІ TG) (2005-2010 г.)СЪДЪРЖАНИЕ