Появата на наст.  учебник „Апостоли на инфосферата: наблюдение на ценностите: Увод в онтологията на триединството: информация – наука – школа”  е резултат от траен интерес към феноменологията на:

- изграждащата се школа на информатизацията у нас, в която е решаващо значението на библиотечно-информационните процеси, наблюдаеми в онтологичен и аксиологичен план като знаниево цяло;

- формиращите се школи на видни български учени и дейци на културата;

- направените когнитологични портрети на видни чуждестранни учени;

- авторските когнитологични изследвания по различни проблеми.

Наст.  учебник е плод на многогодишните беседи с рецензентите, редакторите и консултантите, които с идеите си обогатиха този труд.

Заглавието на поредицата – „Факлоносци”, в която се появява учебникът „Апостоли на инфосферата”, – е родено в разговор на създателите на наст.  изд. през м. март 2007 г. с доц. д-р Петър Парижков ...

 


ISBN 978-954-8887-69-4

online ISBN 978-954-2946-25-0Въведение в историята и идеята на изданието


Информация. Наука. Школа: Триединство


Апостоли на инфосферата (Наблюдение на ценностите)АПОСТОЛИ НА ИНФОСФЕРАТА