ЕКСПЕДИЦИЯ ВЪВ ВОТТОВААРА – КАРЕЛИЯ И АРКАИМ – УРАЛ:

ЦЕНТРОВЕ НА ПРАЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В РУСИЯ

(Протоарии и праславяни)

(Културолого-феноменологично декодиране на митологичния, историческия и лингвистичния план)

проф. д.ик.н. Стоян Денчев

проф. д.п.н. Александра Куманова

доц. д-р Никола Казански

ас. д-р Николай ВасилевРЕЗЮМЕ

СЪДЪРЖАНИЕ