Златна христоматия на България : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 1, Оратория : Уч. пособие по морфология на акад. текстописане : „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория за България : Божествен флорилегиум – идил. триптих : [1-3] / А. Куманова, Н. Василев ; Предг. А. Куманова, Н. Василев ; Интродукция А. Куманова ; Дейксис Н. Василев ; Под ред. на И. Теофилов, о. С. Пашов ; Терминолог. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Цв. Найденова ... [и др.] ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. на ... С. Денчев ; Епиграф:„Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев ; Рец. Ж. Стоянов ... [и др.]. – Ново ел. изд. – София : За буквите – О писменехь, 2018. – 400 [1-10 ; І-ХV ; 11-385] с. : с ил. – (Факлоносци ; ХХІІ) Други справ.-информ. ред.: А. Даскалов, Д. Ралева. – Други рец.: Д. Христозов, И. Петева, П. Велчев, Ж. Назърска. – Показалци: именен показалец, показалец на загл. на текстовите произведения, показалец на загл. на муз. творби, показалец на съкр. на авт. и цитатите. Юбилейно изд., посв. на 65-год. на С. Денчев.Е ISBN 978-619-185-312-0 1. изд. – 2013. Публ. .Съдържание