Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская... : Информационен код на българската книжовност и литература :

І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. Географски показалец. Тезаурус);

ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог Стоян Денчев ;

Науч. ред., историография, коментар, именен показалец, географски показалец Милен Куманов ;

Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис Александра Куманова ;

Ез. ред., предисл., сигнифициран препис, послеслов (дейксис) Николай Василев ;

Терминолог. ред. Елена Томова, Диана Ралева, Венцислав Велев;

Справочно-информ. ред. Марияна Максимова, Цветана Найденова, Антон Даскалов ;

Рец.: Иван Теофилов, Никола Казански.

София : За буквите. О писменех, 2011.; 208 с. : с ил. (Факлоносци ; ІІ)

Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.ISBN 978-954-8887-92-2

online ISBN 978-954-2946-26-7Въведение
Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информационен код на българската книжовност и литератураМорфология на семиозата и етимологията на тезаруса на езика на Св. О. Паисий Хилендарски: историографски и универсални онтологични черти