Куманова, А. В. Ризома на инфосферата : Морфология на библиографията : Генезис на световната универсална библиография : Теория на библиогр. форма : Учебник по общо библиографознание / Предг., рец. С. Денчев ; Обща ред., дейксис Н. Василев ; Експертна ред. Н. Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. Ц. Найденова, А. Даскалов ; Рец.: А. Соколов, В. Леонов, И. Теофилов. – София : За буквите – О писменехь, 2012. – 1-442, І-CCCLІІ, 443-534 с. : 350 ил., 59 сх., 22 репрод. – (Факлоносци ; ІV). – Списък на цит. лит.: 1440 ном. назв. – Табл. на термините и понятията, използвани от евро-американските специалисти през XVІІІ-XХІ в. за диференциация на библиогр. явления, имащи отношение към формата на библиогр. информация: 1180 назв. на 20 ез. – Именен показалец ; Географски показалец ; Показалец на заглавията ; Списък на съкращенията. Юбил. изд., посветено на 250-год. от написването на „История славяноболгарская …” от Св. о. Паисий Хилендарски.

 


ISBN 978-954-2946-12-0

online ISBN 978-954-2946-55-7

Ризома на инфосферата. Генезис на универсалната библиография. /учебник/


Ризома на инфосферата. Генезис на универсалната библиография. /таблици към учебника - вложка/

Учебник "Ризома на инфосферата"

Учебник - стр.69-140

Учебник - стр.141-318

Ново електронно издание - 2017