<

Game- и play-феноменология : двукнижие. Кн. 1, SOGDIANA. Стоян Денчев : game- и play- феноменология на информационната среда : юбилейна препоръчителна енциклопедична книга по информационно моделиране (вторично-документална информационна база на Студентското научно общество при УниБИТ) / Александра Куманова ... [и др.] ; науч. ред. Стоян Денчев ... [и др.] ; рец. Ирена Петева ... [и др.] ; предг. Александра Куманова ; дейксис Николай Василев ; фотогр. Добри Бояджиев, Денислав Кънев = Game- и play- феноменология : двукнижие. Кн. 1, SOGDIANA. Стоян Денчев : game- и play- феноменология информационной среды : юбилейная рекоменательная энциклопедическая книга по информационному моделированию (вторично-документальная информационная база Студенческого научного общества ГУБИТ) / Александра Куманова ... [и др.] ; науч. ред. Стоян Денчев ... [и др.] ; рец. Ирэна Петева ... [и др.] ; предисловие Александра Куманова ; дейксис Николай Василев ; фотогр. Добри Бояджиев, Денислав Кънев = Game- and Playphenomenology : duoteuch. Book 1, SOGDIANA. Stoyan Denchev : Game- and Playphenomenology of the information environment : jubilee recommended encyclopedic reference book in information modeling (secondary-documental information base of the Student Scientifi c Society at the University of Library Studies and Information Technologies) / Alexandra Kumanova ... [и др.] ; sci. ed. Stoyan Denchev ... [и др.] ; rev. Irena Peteva ... [и др.] ; pref. Alexandra Kumanova ; deixis Nikolay Vasilev ; photogr. Dobri Boyadzhiev, Denislav Kanev. – София : За буквите – О писменехь,2019. – 754 с. : с 83 ил., 16 граф., 21 к., 1 сх. – (Факлоносци ; ХХVІ)

Други авт.: Николай Василев, Никола Казански, Венцислав Велев, Румелина Василева, Добри Бояджиев, Елисавета Цветкова, Соня Спасова, Северина Георгиева, Иво Георгиев, Тервел Стилиянов, Апостол Джерекаров, Борис Мадолев, Илиян Барзев ; Други ред.: Николай Василев – обща ред., Никола Казански – експертна и терминол. ред. ; Други рец.: Иван Гарванов, Таня Тодорова, Николай Яръмов, Екатерина Попандонова-Желязова, Ирина Линден, Милен Куманов, Стоянка Кендерова, Галина Панайотова, София Василева, Марина Енчева, Калин Стоев. – Библиогр. списъци на лит.: 1) Game- и play-феноменология (637 ном. назв., подбрани и подредени по азб. ред на кирилица и латиница (англ., бълг., исп., нем., пол., рус., фр. ез.), извлечени от каталозите на нац. б-ки на България, Великобритания, Германия, Русия и на Конгр. библ. на САЩ за периода 1995-2019 г.) ; 2) Tabula gratulatorum (3006 ном. назв., подредени по хронолог.-азб. ред във вид на пълна информ. база – публ. на 1240 студенти на УниБИТ за периода 2005-2019 г.) / състав. Александра Куманова, Николай Василев, Марияна Максимова ; библиогр. ред. Красимира Александрова, Марияна Максимова, Илияна Камбурова, Мирослава Траянова, Татяна Милкинска. – Библиогр. и в края на разд. – Именни показалци. – Топонимен показалец на изд. на публ. – Списък на ил. – Синопсиси към разд. на кн. на бълг., рус., англ. ез. – Биогр. бел. за 33 персоналии от България, Русия и САЩ на бълг., рус., англ. ез.

Изд. е посветено на 65-год. на Стоян Денчев в навечерието на 70-год. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии – наследник на Държ. библ. инст. и 15-год. на Студентското науч. о-во при вуза.ISBN 978-619-185-318-2 (мека подв.)

ISBN 978-619-185-319-9 (твърда подв.)

ISBN 978-619-185-320-5 online (e-book, pdf) Публ. .Предговор


Съдържание


Synopsis