<

Живият университет – живото общуване (Триптих за доброто на универсалното хуманитарно познание и мисията на служенето на информационните технологии през ХХІ в.) : ІІ. Интродукция към конкурс „Декамерон” (Посланието ми към човечеството през пролетта на 2020 г.) Черната Гостенка – „Декамерон” – Бокачо и НИЕ...” [конкурс по идея на проф. Александра Куманова с цел да се създадат и представят на ежегодн. XVІ Студентска науч. виртуална конф. и изложба на Унив. по библиотекозн. и информ. технолог. с межд. участие „Информация – информационна среда – идея” – „Information – information environment – idea” (22.05.2020 г.) есета, възникнала във връзка с пандемията през пролетта на 2020 г. и вдъхновена от знаменитата творба на Джовани Бокачо (Giovanni Boccaccio, 1313-1375) ; биобиблиогр. скица на живота и творчеството на Бокачо и чумната епидемия във Флоренция през 1348 г.] / Епигр.: „Когато гръм удари, как ехото заглъхва” – Пейо Яворов. // Библиотека (София). – ISSN 0861-847X. – 2020, N 3, с. 93-98 : с 4 ил. – Библиогр.: лит. и бел.: 27 неном. назв. – Рез. на англ. ез.

Публ. на 61 есетата като БЛАГА ВЕСТ НА ДОБРОЛЮБИЕ – текстовете са на студенти от България, Великобритания и Русия, но и на видни учени от страната и чужбина, систематизирани в следните категории: І. Почетни гости на форума: І. 1. Най-младият участник – нашият посланик в бъдещето (N 1); І. 2. Дейци на Българската православна църква – наша пътеводна звезда Денница (N 2); І. 3. Учените от различни краища на света и ALUMNI на УниБИТ – нашите консултанти и лоцмани: І. 3. 1. Русия (NN 3-8); І. 3. 2. България (NN 9-14); ІІ. Участници на форума: ІІ. 1. Докторанти от България и ALUMNI на УниБИТ – нашите днешни навигатори (NN 15-21); ІІ. 2. Студенти – нашите съвременни апостоли на инфосферата: І. 2. 1. … от чужбина: І. 2. 1. 1. Великобритания (N 22); І. 2. 1. 2. Русия (N 23); І. 2. 2. … от България (NN 24-61).ДекамероникаПубликация в сп. „Библиотека”Диагноза на пандемията и лечението й - виртуална дискусия на студенти