- Стоян Денчев* (проф. д.ик.н), Александра Куманова* (проф. д.п.н), Николай Василев* (ас. д-р)

Разкриване на еволюционният дискурс в поетичното наследство на Георги С. Раковски - микроструктури и макроструктури (Към въпроса за ценностния геном на езика на народните будители)

(По случай 200 години от рождението на националния революционер, пряк участник, стратег и ръководител на революционните борби през епохата на Българското национално възраждане, воевода, идеолог, военачалник, демократ, издател, писател, публицист, етнограф, географ, историк, историограф, етимолог) - 3453- Ангел Георгиев* (ІV курс, ред. – спец. „Информационни ресурси на туризма”)

Библиографски списък на изцяло посветени на Георги С. Раковски публикувани изследвания на Студентското научно общество при УниБИТ - 3454