Klein Zaches genannt Zinnober. Ein Mährchen herausgegeben von E. T. A. Hoffmann. Ferdinand Dümmler, Berlin, 1819. – 231 p. (Erstausgabe)

Klein Zaches genannt Zinnober. Mit Illustrationen von Ernst Kößlnger und einem Essay von Franz Fühmann. – München : C. H. Beck, 1990. – 174 p.

ISBN 3-406-34620-0.

Хофман, Ернст Теодор Амадеус. Избрани творби : В 2 т. / Прев. от нем. ; Състав. [с послесл.] Недялка Попова. – София : Нар. култура, 1987.

Съдържа:

Т. 1: Разкази, приказки, новели / Прев. Лилия Големинова и др. ; Худож. Светлана Йосифова. – 1987. – 632 с. : с ил., 1 л. портр. – Прев. е направен от Fantasiestucke in Callots Manler ; Nachtstucke ; Seldsame Leiden eines Theaterdirektors / E. T. A. Hoffmann. – Други прев.: С. Джамджиев, Т. Берберов, Б. Вълчев.

Т. 2: Новели, капричио, разкази / Прев. Тодор Берберов и др. ; Худож. Светлана Йосифова ; [С послесл. от Красимира Михайлова]. – 1987 (В. Търново : Д. Найденов). – 623 с. : с ил. – Прев. е направен от Die Seraplonsbruder I, II ; Prinzessin Brambilla ; Letzte Erzahlungen / E. T. A. Hoffmann. – Други прев. : Л. Големинова, Н. Попова, Кр. Михайлова.

Хофман, Ернст Теодор Амадеус. Приказки / Ернст Теодор Амадеус Хофман ; прев. от нем. Страшимир Джамджиев ; ил. Н. Р. Козлов. – Плевен : Евразия-Абагар, 1994 (Русия). – 254 с. : с цв. ил. Без сведение за ориг. загл. – Кн. е деп. 1996 г. – Офс. изд. – Съдържа: Златната делва : една приказка от новото време ; Лешникотрошачката ; Малкият Цахес, наричан Цинобър.

ISBN 954-450-010-3

830-93-34

COBISS.BG-ID 1030060004

А К 00000024297Ернст Теодор Амадеус Хофман. Малкият Цахес, наричан Цинобър : Приказка / Компютърен набор Вилиана Герова* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) [По изд.: Хофман, Ернст Теодор Амадеус. Приказки / Ернст Теодор Амадеус Хофман ; прев. от нем. Страшимир Джамджиев ; ил. Н. Р. Козлов. – Плевен : Евразия-Абагар, 1994 (Русия). – 254 с. : с цв. ил.] (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - 3470

· Ася Благоева* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - Заменянето на истината с лъжа, присвояването на чужди заслуги, податливостта на користни цели, тесногръдието и завистта все повече доближават ограничения човек до образа на ограничения Цахес, наречен Цинобър. Но Хофман ни напомня: „външното не озарява вътрешното” - 3471

· Десислава Кемилева* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - след което магията е развалена: всички виждат кой всъщност ги е управлявал и се вдигат на бунт. Накрая Цинобър умира „от страх да не умре” - 3472

· Петя Тодорова* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - Един свят в алегории или разкази за пътя на божествената искра, която променя всеки злодей в прекрасен принц и пренася вълшебството в реалността, което всеки ден твори чудеса, създавайки митове и легенди за утрешния ден - 3473

· Вилиана Герова* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - Виждаме през погледа на една приказка: какво не трябва да допускаме да ни се случва в реалността. Хофман се присмива над лъжливите държавници и ни показва величието на борбата за правдата и любовта - 3474

· Иван Посталков* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - Ако сме готови да заменим истината с лъжа от егоистични подбуди, ако не сме чужди на тенденцията да приписваме заслуги на други хора на себе си, ако най-накрая ние сме водени в живота не от смели и свободни идеи, а от тесногръд конформизъм, рано или късно ще поставим на пиедестал малките „Цахес по прякор Цинобер” - 3475

· Евелина Спасова* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - Макар и че злият герой да има на своя страна не само магия, но и цялото заблудено общество, авторът ни поучава, че винаги ще има някой, който ще прозре достатъчно дълбоко за да може да победи неправдата - 3476

· Петя Дочева* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - Авторът съчетава приказка и реалност, като по този начин нарушава чистотата на приказния жанр. В творбата са отразени проблеми, свързани не само с естетиката и мирогледа на романтизма, но и със съвременната реалност. Авторът превръща прецизното си перо в оръжие срещу глупостта, суетата и несправедливостта, които са толкова много в нашия свят - 3477

· Георги Боянов* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - Рано или късно се вижда всеки от какво тесто е замесен. Хофман ни показва, че понякога не трябва да съдим хората по външността им, защото Цахес е бил красив, но с помоща на магия. И когато е показал истинската си същност пред хората, вместо те да го погубят, заради лъжите си – той сам се унищожава - 3478

· Георги Найчев* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - Светът на Хофман е специален художествен космос, създаден от могъщата фантазия на творец. Почти винаги в центъра на вниманието му е конфронтацията между двата свята – романтичния и обикновения, илюзорния и реалния. Според определението на писателя „Малкият Цахес, по прякор Зинобер” е „приказка за реалното”, в която той представя собствената си философска визия за смисъла на човешкия живот - 3479

· Десислава Петкова* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - Хофман ми хареса, защото – колкото и да е тежка историята, – неговият свят ми вдъхва енергия и ми въздейства положително. Неговият разках е пример за много хора, борещи се като Балтазар за справедливоста - 3480

· Симеон Русчев* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - В приказката за малкия Цахес, както и в другите си творби, писателят създава полуреалност – наполовина митичен свят, в който фантастичният образ не съществува някъде извън реалността, а е другата страна на нашата реалност. Е. Т. А Хофман използва мотива на магията, за да демонстрира по-ярко и ясно какво представлява реалността - 3481

· Ася Благоева* (ІІІ курс, зад. – спец. ББ) - Целта на твореца е да представи портрет на общество, огледало на който е злополучното бебе Цахес. Колкото и да се прикрива една същност с различни методи, истината винаги възтържествува. Дори магията не е по-силна от любовта на един млад мъж. Урокът, който във времето е доказан многократно, ни е показан от Хофман. Това е силата онази чистата, която ни прави добри и идва от любовта. Да обичаш някого и да го притежаваш – виждаме, че са две различни неща - 3482Кръгла маса "ХОФМАНИАНА"