HOFMANNIANA – е-библиотека на УниБИТ (2022)

Е-БИБЛИОТЕКА „HOFFMANNIANA” на Студентското научно общество при УниБИТ структурира библиографско изражение и основа на пълнотекстова база от данни за творчеството на Ернст Теодор Амадеус Хофман.

По творчеството на този виден представител на западноевропейската мисъл отсъства систематизирана библиографска информационна картина на български език. И предизвикателството, стоящо пред формирането на настоящия е-ресурс, е огромно.

Проучването е базирано от комплексна методика:

1. Библиографиране и историографиране de visu на достъпните публикации по темата, оценени от хофманознанието.

2. Изучаване de visu на библиографираните и историографираните първоизточници – творбите на автора (Ернст Теодор Амадеус Хофман), установени в резултат на сравнителна работа с е-каталозите на:

НБКМ – София ,

Централана библиотека на БАН – София ,

Столична Библиотека – София

И регионалните библиотеки:

„Димитър Талев” – Благоевград ,

„П. К. Яворов” – Бургас ,

„Пенчо Славейков” – Варна ,

„Х. Ботев” – Враца ,

„Емануил Попдимитров” – Кюстендил ,

„Проф. Беню Цонев” – Ловеч ,

„Н. Фурнаджиев” – Пазарджик ,

„П. Павлович” – Силистра ,

„Сава Доброплодни” – Сливен ,

„Стилян Чилингиров” – Шумен .

3. Семантично и справочно-информационно културолого-феноменологично разкриване (моделиране) на модела на книги в България, свързани с авторството на Ернст Теодор Амадеус Хофман и разпространявани в е-пространството на българските библиотеки.

Феноменологичното тук е разбирано като пряка философия на преживяването (по Е. Хусерл, М. Шелер, М. Хайдегер) като крайна точка на всяко значение и всяка стойност на живото преживяване на хората – и на четенето като живо преживяване – в случая: на изграждане на ядрото на библиографския модел на произведенията на Ернст Теодор Амадеус Хофман.

4. Текстологично поднасяне за целите на Е-БИБЛИОТЕКА „HOFFMANNIANA” на пълния текст на ПРИКАЗКАТА НА ЕРНСТ ТЕОДОР АМАДЕУС ХОФМАН „МАЛКИЯТ ЦАХЕС, НАРЕЧЕН ЦИНОБЪР” във вид на компютърен пълнотекстов набор по изданието:

Хофман, Ернст Теодор Амадеус. Приказки / Ернст Теодор Амадеус Хофман ; прев. от нем. Страшимир Джамджиев ; ил. Н. Р. Козлов. – Плевен : Евразия-Абагар, 1994 (Русия). – 254 с. : с цв. ил.

1. Дипломна работа

2. Презентация на е-библиотеката

2. Рецензия