ЕЛЕКТРОНННА  БИБЛИОТЕКА НЕСТИНАРИАНА“

Електронна библиотека ,,NESTINARIANA” / Унив. по библиотекознание и информ. технол.; VІІІ Студентска научна конференция (София, 2011) – ПрограмаНЕСТИНАРИАНАВИДЕОФИЛМ "РИТАМЪТ НА ВРЕМЕТО"Научни експедиции за изследване на нестинарството във връзка с филма "Ритамът на времето"


Библиографско описание


Нестинариана: Историография. Библиографски указател. Фотомонография. /Учебно пособие/


Нестинариана - вложка