ЕЛЕКТРОНННА  БИБЛИОТЕКА АНТОЛОГИКА - Ново издание“

Златна христоматия на България : Кн. ІІ. Антология : Аналитико-синтетична архитектоника на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен модел) : Учебно пособие по лексикография на академичното текстописане / Състав., послесловие: Н. Василев, А. Куманова ; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев, М. Куманов ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.”. – Ново електронно изд. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – 1-840; I-CCXXVIII с. : с ил. – (Факлоносци ; ІХ). – Речник на личните, геогр. и др. имена ; Именен показалец ; Показалец на загл. ; Ключови думи на публ. ; Списък на ил. към публ. ; Списък на съкр. 1. изд. 2014. Публ. e на сайта: . Изданието е плод на три десетилетия упорит научноизследователски труд. Като антологична форма то за първи път в българската история се изгражда върху богословския християнски модел на поведение. Идеята за Словото, за езика по същество е религиозна, а не рационална, битова... В антологията е направен опит да се приобщят богословските ценности към гражданския морал и представите на българина за художественост като се обхваща в единство за първи път не само периодът от ІХ-ХХІ в., но и словесният фолклор на българския народ, и се изтъкват духовните достойнства на дейците на българската изящна словесност – и в основния корпус от 266 литературни форми, и в обилния справочен апарат. Достигаме до идеята за триединен информационен код на българската изящна словесност: - ХРИСТИЯНСКИ ИДЕАЛИ; - РОДОВИ ДОБРОДЕТЕЛИ; - АКТИВНА ИНДИВИДУАЛНА ЦЕННОСТНА ПОЗИЦИЯ, ПОДЧИНЕНА НА ЕДИНОСЪЩНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ИДЕАЛИ И РОДОВИ ДОБРОДЕТЕЛИ.Златна христоматия на България: Книга II Антология. Учебно пособие по лексикография на академичното текстописане. стр. 1-228


Златна христоматия на България: Книга II Антология. Учебно пособие по лексикография на академичното текстописане. стр. 229-716


Златна христоматия на България: Книга II Антология. Учебно пособие по лексикография на академичното текстописане. стр. 717-840


Златна христоматия на България: Книга II Антология. Учебно пособие по лексикография на академичното текстописане. Приложения


Златна христоматия на България: Книга II Антология. Учебно пособие по лексикография на академичното текстописане. Бележки към текстовете


ПОКАЗАЛЕЦ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА АНТОЛОГИЯТА


ИСТОРИОГРАФСКИ МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА