Интеракция - Homo scribens


„ДА СЕ НАРЕЧЕШ БОЛГАРИН” (HOMO SCRIBENS): Акад. интертекстуална епифания към ІV Студентска науч. конф. „Информация – личност – знание” – „Information – person – knowledge” (девиз: „Aliis inserviendo consumor” – „Служейки на другите, изгарям”) (16.05.2008 г.) (85 /84 + 1/ докл.: NN 206-290 – 289-374) и VІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „България в културното многообразие на Европа” (1.11.2008 г.) / А. Куманова ; Под ред. на Н. Василев. Св. о. Паисий Хилендарски (Феноменът на „История славяноболгарская …”) – ПИШЕЩИЯТ ЧОВЕК: Епифания на хан Аспарух, хан Крум, Св. Константин-Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, Св. княз Борис I Покръстител, цар Симеон Велики, Св. Патриарх Евтимий Търновски, Георги Сава Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Екзарх Йосиф, Райна Княгиня