Интеракция - Homo narrans


„ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС” (HOMO NARRANS): Акад. интертекстуална аксиология към VІ Студентска науч. конф. „Информация: универсалност и свобода – избор, достъп, прозрачност” – „Information: Universality and freedom – choice, access, transparency” (девиз: „Vitam impendere vero” – „Да посветим живота си на истината” ) (21.05.2010 г.) (докл.: NN 461-536) и VІІІ Нац. науч. конф. с междунар. участие, 1.11.2010 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. Трапезата на Словото – РАЗКАЗВАЩИЯТ ЧОВЕК: Св. Константин-Кирил Философ, Св. Патриарх Евтимий Търновски, Св. о. Паисий Хилендарски, Св. епископ Софроний Врачански, Любен Каравелов, Иван Вазов, Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Петко Ю. Тодоров, Николай Райнов, Димитър Талев, Димитър Димов