Интеракция - Homo verbi gracilis


„СВЕТНА КАТО СЛЪНЦЕ” (HOMO VERBI GRACILIS): Акад. интертекстуална аксиология към V Студентска науч. конф. „Информация – ценности – общество” – „Information – values – society” (девиз: „Licht, mehr Licht” – „Светлина, повече светлина”) (22.05.2009 г.) (86 докл.: NN 375-460) и VІІ Национална научна конференция с международно участие (1.11.2009 г.: „България – кръстопът на култури и цивилизации”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. Кръстният път – ЧОВЕКЪТ НА ИЗЯЩНОТО СЛОВО (поезията до Н. Вапцаров): Св. Константин-Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, Св. архиепископ Климент Охридски, Черноризец Храбър, Св. о. Паисий Хилендарски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров