Интеракция - Homo cantans


„ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ” (HOMO CANTANS): Акад. интертекстуална аксиология към VІІСтудентска науч. конф. „Информацията – фактор, мисия, истина” – „The information – factor, mission, truth” (девиз: „Vivat, crescat, floreat” – „Нека да живее, да расте, да процъфтява”) …” (20.05.2011 г.) (докл.: NN 537-) и ІХ Нац. науч. конф. с междунар. участие, 1.11.2011 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. Райската градина – ПЕЕЩИЯТ ЧОВЕК (поезията от Н. Вапцаров): Никола Вапцаров, Николай Лилиев, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Иван Пейчев, Веселин Ханчев, Александър Геров, Александър Вутимски, Валери Петров, Блага Димитрова, Божидар Божилов, Павел Матев, Лиляна Стефанова, Пеньо Пенев, Петър Караангов, Иван Динков, Евтим Евтимов, Константин Павлов, Михаил Берберов, Христо Фотев, Владимир Башев, Любомир Левчев, Дамян Дамянов, Борис Христов, Маргарита Петкова