Интеракция - Homo passionis


„НЕ ЖИВЕЯ, А ГОРЯ” (HOMO PASSIONIS): Акад. интертекстуална драматургична аксиология към VІІІ Студентска науч. конф. „Информация – комуникация – познание” – „Information – communication – knowledge” (девиз: „Мъдростта е окото на живота” – „Oculus vitae sapientia”) (18.05.2012 г.) (докл.: NN 615-708) и Х Нац. науч. конф. с междунар. участие, 1.11.2012 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. Св. Стълба – СТРАСТНИЯТ ЧОВЕК : Диалози на авторите на изящното слово с персонажите им, олицетворяващи Любовта: 1. ПЕЙО ЯВОРОВ – ЛОРА; 2. ГЕО МИЛЕВ – ВЕЧНАТА ЖЕНА; 3. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – ЦВЕТАРКА; 4. НИКОЛА ВАПЦАРОВ – БОЙКА; 5. ЙОРДАН ЙОВКОВ – НОНА (Йосиф Давидов – Нона /Чифликът край границата/); 6. ДИМИТЪР ТАЛЕВ – КАТЕРИНА (Султана – Катерина; Лазар Глаушев – Рафаил Клинче /Железният светилник/); 7. ДИМИТЪР ДИМОВ – ИРИНА (Борис Морев – Ирина /Тютюн/)