Интеракция - Homo ludens


„ОТВОРЕТЕ И ПРОСТЕТЕ” (HOMO LUDENS): Акад. интертекстуална драматургична аксиология към ІX Студентска науч. конф. „Информационна култура: наука – изкуство – религия” – „Information culture: science – art – religion” (девиз: „Знанието е сила” – „Scientia est potentia”) (17.05.2013 г.) Свещената дъга – ИГРАЕЩИЯТ ЧОВЕК (Детската поезия): 1. Св. Константин-Кирил Философ; 2. Св. Патриарх Евтимий Търновски; 3. Св. о. Паисий Хилендарски; Петко Р. Славейков; 5. Елин Пелин; 6. Дора Габе; Никола Вапцаров