Новини:Новини и събития от живота на Студентското научно общество при УниБИТ

НОВО - От печат излезе сборник посветен на проф. Милен Куманов. Сборникът е от Серия ФАКЛОНОСЦИ XXXII

LICHT, MEHR, LICHT! – В памет на проф. Милен Куманов: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнината от рождението на учения. С., 2022, АИ „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-619-185-558-2, E ISBN 978-619-185-559-9

XVІІI СТУДЕНТСКА НАУЧНА ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ИНФОРМАЦИЯ – ЕТИКА – МИЛОСЪРДИЕ” – „INFORMATION – ETHICS – CARITAS” - 20 май 2022 г.

НОВИ МАТЕРИАЛИ В ЮТЮБ КАНАЛА НА СНО

(www.youtube.com/channel/UCRb-P3ylydHwXGcE-k6gyhg)

В ютюб канала на СНО са достъпни нови видеоматериали, които визуализират моменти от конференции и представянията на отделни събития за периода октомври 2020 г. - юни 2021 г.

- Професор Александра Куманова - E-library UNIVERSALICA - МОРГЕНШТЕРНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 27.10.2020

- Професор Александра Куманова – Българска литература - Infospherae - Еxpose 8-04-2020

- Професор Александра Куманова - Lecture UniBIT 28-09-2017 - Evrasia Congres

- Професор Александра Куманова - MASTERCLASS TRIVIUM LIBRARY-BIBLIOGRAPHY-BOOK SCIENCE -XVI-SNO-22-05-2020

- Професор Александра Куманова - ІІІ Int. Bibliogr. Congr. – The Arab Universal Bibliography Kitab al–Fihrist – 27.04.2021

- Професор Александра Куманова - СКВОРЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 19.10.2020

- Професор Александра Куманова - Обръщение - Международный научно-практ. форум ФОРМИРУЯ БУДУЩЕЕ БИБЛИОТЕК - 20-04-2017

- XVІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УНИБИТ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 22.05.2020 - Куратор проф. д.п.н. Александра Куманова

- ГАЛАПРЕМИЕРАТА на УНИБИТ ERUDITICA - 30 тома на сер. ФАКЛОНОСЦИ и 16 тома на Тр. на СНО при УниБИТ - авт. и ред. проф. Александра Куманова - Музей-галерия Anel - 08-04-2021

- ПРЕМИЕРАТА на УНИБИТ БЪЛГАРСКАТА ROSSICA (ПУШКИНИАНА - ЧЕХОВИАНА) - Столична библиотека - 28.06.2021 - Модератор и куратор - проф. Александра Куманова

Линк за достър: https://www.youtube.com/channel/UCRb-P3ylydHwXGcE-k6gyhgВечната ERUDITICA – Благодатният огън – Знанието – Любовта

Представяне на новите е-библиотеки на УниБИТ: - „ПУШКИНИАНА” – „И нет истины там, где нет любви”; - „ЧЕХОВИАНА” – „Вярвам че нищо не преминава безследно и че всяка най-малка стъпка има значение за сегашния и бъдещия живот”.

28 юни 2021 г. от 18:00 ч. в Руския център на Столична библиотека (пл. „Славейков” N 4)

Линк за дистанционен достъп - https://zoom.us/j/92234664016?pwd=T2IvbkVoc1J6NHc1S3ZVcVluR05NZz09Дистанционна премиера в Столична библиотека - 28 юни 2021Виртуален ден на отворените врати - XVІІ Студентска научна виртуална конференция с изложба на УниБИТ с международно участие „ИНФОРМАЦИЯ – ИНТЕРАКЦИИ – ПРОСВЕТЛЕНИЕ” – „INFORMATION – INTERACTIONS – ILLUMINATION” (девиз: „Човекът е мярка за всички неща” – „Homo mensura omnium rerum”) - 21 май 2021 г., 10:00 ч. – ДИСТАНЦИОННО

Линк за присъединяване: https://meet.google.com/qjr-tbzk-fdcКОМЮНИКЕ - 08.04.2021 г.Стенограма от Дистанционната галапремиера на изданията на Студентското научно общество при УниБИТ - 8 април 2021, Музей - галерия "Анел"Дистанционна галапремиера в галерия АНЕЛ - 8 април 2021Вторично-документални и архивни ресурси


Видеоархив на Дистанционната галапремиера на изданията на Студентското научно общество при УниБИТ - 8 април 2021, Музей - галерия "Анел"


Премиера: Eruditica – Благодатният огън – Знанието – ЛюбовтаБИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕЗЕНТИРАНАТА НА ПРЕМИЕРАТА РЪКОПИСНА БИБЛИОФИЛСКА КНИГА:

Студентско научно общество. Визуализиран архив : Библиофилска ръкописна книга със 177 високохудожествени кадри от летописа на формацията и описанието им (Финализиран към 22.05.2020 г. и актуализиран към 1.11.2020 г. и 8.04.2021 г. – галапремиерата в галерия „Анел” на двете поредици от издания на Акад. изд. на Унив. „За буквите – О писменехь” : серия „Факлоносци” – 30 т. и „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” – 16 т., от които излизат 16 е-библиотеки – традиционна и електронна справочно-енциклопедична учебна продукция, отразена в Пътеводителя „FAX ERUDITIO” (ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО), който отразява 46 кн. на бълг., рус. и англ. ез. в 25 886 с. с авторството на 1300 студенти, направили 3353 науч. публ. с базисна информ. на 22 езика (англ., араб., бълг., гр., дат., лат., исп., ит., нем., пол., порт., рум., рус., санскр., слов., тур., ук., фарси, фр., чеш., швед., яп.) с участието на изтъкнати съвременни учени на България и консултанти от 21 страни по света: Австрия, Алжир, Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Естония, Израел, Индия, Италия, Иран, Казахстан, Литва, Полша, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Турция, Украйна, Финландия, Франция) / Унив. по библиотекознание и информ. технолог. : 71 г. Държ. библиотекарски инст. – УниБИТ ; 16 г. Студентско науч. о-во при УниБИТ ; Състав., изработили кн. Александра Куманова, Николай Василев, Ангел Георгиев ; Под ред. на Венцислав Велев, Калин Стоев, Надежда Томова, Соня Спасова, Памела Делева, Любов Йовинска, Антоанета Георгиева, Иван Ангелов. – София, 2021. – 370 с. : 177 ил. – На гърба на всеки кадър – хронотоп на описанието с персонификация на образите.

Тази книга е създадена в пет уникални ръкописни цветни копия, поднесени на галапремиерата на 8.04.2021 г.:

1. Бяло копие – за Библиотеката на Народното събрание на Република България – поднася се на Директора на Библиотеката на Народното събрание – Г-жа Десислава Радева;

2. Зелено копие – за Библиотеката на Президентството на Република България – поднася се на Съветника на Президента Румен Радев по образование, наука и иновации – Г-жа Валентина Танева – Алексова;

3. Червено копие – за Библиотеката на Светия Синод на Българската православна църква – поднася се на Негово Преосвещенство Мелнишки епископ ГЕРАСИМ – Главен секретар на Светия Синод на Българската православна църква;

4. Жълто копие – за Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – поднася се на Доц. д-р Красимира Александрова, действителен член на Международната академия по информатизация при ООН – Директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”;

5. Синьо копие – за Библиотечно-информационния център на Университета по библиотекознание и информационни технологии – поднася се на Доц. д-р Елена Савова – Директор на центъра.Линкове към публикацииВизуализиран архивТази интернет страница е реализирана по проект "Създаване и позициониране на интернет портал на Студентското научно общество към УНИБИТ като част от общия сайт на университета, разкриващ нивото на научноизследователското творчество и учебно-педагогическия процес".

ЗА КОНТАКТИ

АДРЕС

София 1784,
бул. "Цариградско шосе" 119

E-MAIL

sno@unibit.bg
unibit@unibit.bg